หัวบัวดิน ฟัดจาร์พิ้งค์ ราคาเพียง ฿60

Available in Stock
฿60 ฿60

มีการขายผลิตภัณฑ์ที่ จังหวัดนครปฐม ดังนั้นเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่งของคุณ ในทางกลับกันร้านค้าจะขาย หัวบัวดิน ฟัดจาร์พิ้งค์ ยังไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง เนื่องจาก Shopee ควรเป็น พิจารณาจำนวนบทวิจารณ์จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลดราคาระดับการตรวจสอบและข้อเสนอแนะก่อน เมื่อสั่งซื้อ

จำหน่าย หัวบัวดิน ฟัดจาร์พิ้งค์ 1 แพ็คละ 10 หัว ราคา 60 บาท ค่ะ

บัวดิน (พันธุ์ ฟัดจาพิ้งค์)
เป็นไม้หัวขนาดเล็กมีใบติดติดสามารถออกดอกได้ทั้งปีแต่ส่วนมาก
จะพบเห็นในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาว ทำให้ชาวต่างชาตินิยม
เรียกว่า “Rain Lily” การปลูกจะใช้หัวปลูก ปลูกง่ายและชอบแสงแดดจัด
ดินที่ใช้ควรเป็นดินร่วนการบังคับบัวดินให้ออกคืองดรดน้ำติดต่อกัน
ไม่ต่ำกว่า 15 วัน ระหว่างนี้อาหารจะถูกเก็บไว้ที่หัว
เมื่อรดน้ำ ตาดอกจะเจริญทันทีและออกดอกใน 5-7 วัน
นิยมปลูกเป็นพุ่มๆ ตามรั้วบ้านเป็นต้น
บัวดินเป็นไม้มงคลมีความเชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยม
เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับบ้านเรือน หรืออาคาร

วิธีปลูกหัวบัวดิน
1. เตรียมวัสดุปลูกดินร่วนปนทราย ใส่ล่งกระถางที่ปลูก
2. รดน้ำวัสดุปลูกที่ใส่ลงกระถางไป แล้วเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื่น
3. เตรียมหัวบัวดินที่จะปลูก โดยมีการตัดแต่งรากให้เท่ากัน
4. นำหัวบัวดินที่เตรียมเอาไว้มาปลูก ลงในกระถางที่เตรียมไว้โดยนำ
หัวบัวดินปลูกลงไปในดินลึกประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของดิน
5. หลังจากปลูกเสร็จให้ทำการรดน้ำอีกครั้ง และนำไปไว้ในที่มีแดด
ร่ำไรก่อน ให้คอยสังเกตอย่าให้วัสดุปลูกแห้ง
6. พอหัวบัวดินเริ่มแตกใบจึงค่อย ย้ายออกแดด และเริ่ม
มีการใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต่อไป เพื่อให้ออกดอกสวยงาม